www.arksys.ir
*** با هم باشیم تا بتوانیم *** ما کرونا را شکست خواهیم داد***
 
 
آنچه تاكنون گفته شده است :
 • بخش اول  برنامه ریزی و طراحی   : طراحی یك شبكه محلی ساده با استفاده از فناوری سیسكو
 • بخش دوم      برنامه ریزی و طراحی   : طراحی یك مدل آدرس دهی IP منطبق بر طرح شبكه
 • بخش سوم    برنامه ریزی و طراحی   : طراحی یك مدل آدرس دهی IP منطبق بر طرح شبكه
 • بخش چهارم  برنامه ریزی و طراحی   : انتخاب یك پروتكل روتینگ متناسب با نیازهای شبكه
 • بخش پنجم برنامه ریزی و طراحی   :مفاهیم اولیه پروتكل های روتینگ Distance-vector
 • بخش ششم برنامه ریزی و طراحی   :بررسی پروتكل RIP ، IGRP و پروتكل های تركیبی

پروتكل EIGRP دارای‌ مجموعه پتانسیل هائی است كه آن را با سایر پروتكل های روتینگ نظیر  IGRP  كاملا" متمایز می نماید . برخی از این ویژگی ها عبارتند از :

 • حمایت از IP ، IPX و AppelTalk از طریق  PDM  ( برگرفته شده از Protocol-Dependent Modules )
 • تشخیص كارآمد همسایگان
 • ارتباط از طریق RTP ( برگرفته شده از Reliable Transport Protocol )
 • انتخاب بهترین مسیر از طریق DUAL  (برگرفته شده از diffusing update algorithm )
 • حمایت از چندین سیستم خودمختار ( AS )
 • حمایت از خلاصه سازی و VLSM ( برگرفته شده از  Variable Length Subnet Masking )

در ادامه به بررسی هر یك از ویژگی های فوق خواهیم پرداخت .

 ماژول های وابسته به پروتكل (Protocol-Dependent Modules)
یكی از ویژگی های جالب پروتكل EIGRP ، حمایت آن از روتینگ چندین پروتكل لایه شبكه نظیر IPX ، IP و AppelTalk است .  پروتكل IS-IS ( برگرفته شده از Intermediate System-to-Intermediate System ) تنها پروتكل روتینگ نزدیك به پروتكل EIGRP است كه از چندین پروتكل لایه شبكه حمایت می نماید . با این تفاوت كه پروتكل فوق صرفا" از IP و CLNS ( برگرفته شده از Connectionless Network Service) حمایت می نماید .
EIGRP با بكارگیری پتانسیلی با نام  PDM ( برگرفته شده از protocol-dependent modules  ) از پروتكل های مختلف لایه شبكه حمایت می نماید . هر PDM پروتكل EIGRP ، مجموعه ای جداگانه از جداول حاوی اطلاعات روتینگ را نگهداری می نماید كه در ارتباط با یك پروتكل خاص بكارگرفته می شوند . این بدان معنی است كه EIGRP  برای هر یك از  پروتكل ها یك جدول جداگانه را نگهداری می نماید ( نظیر  جداول IP/EIGRP ، IPX/EIGRP و AppelTalk/EIGRP ) .

تشخیص همسایگان
قبل از این كه روترهای EIGRP تصمیم به مبادله مسیرها با یكدیگر نمایند ، می بایست همسایگان خود را شناسائی نمایند . برای ایجاد رابطه همسایگی می بایست شرایط زیر وجود داشته باشد : 

 • دریافت Hello و یا ACK ( برگرفته شده از acknowledgment )
 • تطبیق شماره سیستم خودمختار (AS
 • متریك یكسان

پروتكل های Link-state علاقه مند به استفاده از پیام های Hello برای ایجاد رابطه همسایگی می باشند چراكه آنها معمولا" اقدام به ارسال اطلاعات بهنگام مسیرها بطور ادواری نمی نمایند و می بایست با بكارگیری مكانیزم هائی خاص قادر به تشخیص همسایگان خود بطور پویا ( تشخیص یك همسایه جدید و یا خروج از لیست همسایگان )  باشند . برای برقراری رابطه همسایگی ، روترهای EIGRP می بایست بطور پیوسته پیام هائی موسوم به Hello را از همسایگان خود دریافت نمایند .
روترهای EIGRP كه به نواحی خودمختار (AS ) مختلفی وابسته می باشند بطور اتوماتیك اطلاعات روتینگ را بین خود به اشتراك نمی گذارند و به عنوان همسایه تلقی نمی گردند . سیاست فوق مزایای متعددی را به دنبال خواهد داشت ( خصوصا"  زمانی كه از پروتكل EIGRP در شبكه های بزرگ استفاده می گردد ) . در چنین مواردی ، حجم اطلاعات روتینگ منتشر شده در بین یك ناحیه خود مختار خاص كاهش پیدا می نماید . تنها نكته قابل تامل در این رابطه ، لزوم توزیع مجدد  بین نواحی خود مختار بطور دستی است .
زمانی كه EIGRP یك همسایه جدید را تشخیص می دهد و قصد ایجاد یك رابطه همسایگی با آن را از طریق مبادله پیام های Hello دارد ، تمامی اطلاعات روتینگ خود را در اختیار آن قرار می دهد ( تنها حالتی كه تمامی اطلاعات جدول روتینگ ارسال می گردد ) . زمانی كه این اتفاق می افتد ، هر یك از آنها تمامی جداول روتینگ خود را برای دیگری منتشر می نماید . پس از این كه هر یك از آنها از مسیرهای همسایه خود آگاهی یافت ، صرفا" تغییرات در جدول روتینگ بین آنها مبادله می گردد  .
زمانی كه روترهای EIGRP اطلاعات بهنگام را از همسایگان خود دریافت می نمایند ، آنها را در یك جدول توپولوژی محلی ذخیره می نمایند . این جدول حاوی تمامی مسیرهای شناخته شده از تمامی همسایگان شناخته شده است و از آن به عنوان مواد خام انتخاب بهترین مسیر و استقرار آن در جدول روتینگ استفاده می گردد .

ارتباط از طریق RTP  
EIGRP از یك پروتكل اختصاصی با نام RTP  ( برگرفته شده از Reliable Transport Protocol  )  به منظور مدیریت مبادله پیام بین روترهائی كه بر اساس EIGRP با یكدیگر گفتگو می كنند ، استفاده می نماید . 
یكی از ویژگی های مهم پروتكل RTP  ، قابلیت اطمینان به آن است . شركت سیسكو  مكانیزمی را طراحی نموده است كه  به كمك آن بتواند پیام های  multicast و  unicast بهنگام سازی را با سرعت  توزیع و وضعیت دریافت داده توسط گیرنده را پیگیری نماید .
زمانی كه EIGRP ترافیك multicast را ارسال می  نماید از آدرس 0 . 0. 0 . 224  كلاس D  استفاده می نماید . همانگونه كه اشاره گردید هر روتر EIGRP نسبت به همسایگان خود آگاهی داشته و برای هر پیام multicast كه ارسال می نماید ، لیستی از همسایگان را كه به آن پاسخ می دهند نگهداری می نماید . در صورتی كه EIGRP پاسخی را از یك همسایه دریافت نكند ، در تلاشی مجدد برای آن یك پیام unicast را ارسال می نماید . در صورتی كه پس از 16 مرتبه تلاش پاسخی از همسایه دریافت نگردد ، این فرضیه به اثبات می رسد كه همسایه از بین رفته است . به فرآیند فوق reliable multicast گفته می شود .
روترها برای رهگیری اطلاعات ارسالی خود به آنها یك شماره ترتیب را نسبت می دهند . با استفاده از روش فوق ، امكان تشخیص اطلاعات قدیمی ، تكراری و یا خارج از ترتیب فراهم می گردد .
قابلیت انجام این گونه عملیات بسیار حائز اهمیت است چراكه EIGRP یك پروتكل آرام است كه در زمان راه اندازی، بانك های اطلاعاتی روتینگ خود را با همسایگان مبادله و در ادامه و به منظور حفظ سازگاری بانك اطلاعاتی در طول زمان ، صرفا" اقدام به مبادله تغییرات می نماید . از دست دادن دائمی هر گونه بسته اطلاعاتی و یا پردازش بر روی بسته های اطلاعاتی بیهوده می تواند خرابی بانك اطلاعاتی روتینگ را به دنبال داشته باشد . 

استفاده از الگوریتم DUAL  برای انتخاب بهترین مسیر 
EIGRP از الگوریتم DUAL  (برگرفته شده از diffusing update algorithm ) برای انتخاب و نگهداری بهترین مسیر به هر شبكه راه دور استفاده می نماید . الگوریتم فوق دارای ویژگی های زیر است :

 • backup از مسیرها
 • حمایت از VLSMs
 • بازیافت پویای مسیر
 • درخواست از همسایگان برای گزینش مسیرهای ناشناخته دیگر
 • ارسال درخواست برای یك مسیر جایگزین در صورت عدم یافتن مسیر 

EIGRP با بكارگیری الگوریتم DUAL توانسته است سریعترین زمان همگرائی در بین سایر پروتكل های روتینگ را دارا باشد . سرعت همگرائی بالای EIGRP به دو عامل اساسی زیر بستگی دارد:

 • عامل اول : روترهای EIGRP یك نسخه از تمامی مسیرهای همسایگان خود را نگهداری می نمایند تا بتوانند از آن برای محاسبه cost هر شبكه راه دور استفاده نمایند . در صورت بروز مشكل برای بهترین مسیر ،محتویات جدول توپولوژی به منظور انتخاب بهترین مسیر جایگرین بررسی می گردد .  

 • عامل دوم : در صورتی كه یك مسیر جایگزین مناسب در جدول محلی توپولوژی وجود نداشته باشد ، روترهای EIGRP  به سرعت از همسایگان خود برای یافتن یك مسیر مناسب درخواست كمك می نمایند . 

همانگونه كه اشاره گردید ، ایده ارسال پیام های Hello ، تشخیص سریع همسایگان جدید و همسایگانی خارج شده از لیست همسایگان است .
RTP ، مكانیزمی مطمئن برای حمل پیام ها را ارائه می نماید و DUAL  با استناد به مكانیزم فوق ، مسئولیت انتخاب و نگهداری اطلاعات در رابطه با بهترین مسیرها را برعهده دارد .  

چندین ناحیه خودمختار
EIGRP از شماره نواحی خود مختار ( ASNs ) برای شناسائی مجموعه ای از روترهائی كه اطلاعات روتینگ را بین خود به اشتراك می گذارند ، استفاده می نماید . صرفا" روترهائی كه دارای ASN ( برگرفته شده از autonomous system numbers  ) مشابه می باشند ، مسیرها را به اشتراك می گذارند . با استفاده از رویكرد فوق در شبكه های بزرگ ، به معظل جداول مسیر و توپولوژی پیچیده كه كاهش سرعت همگرائی شبكه را به دنبال خواهد داشت، خاتمه داده می شود .
با تقسیم شبكه به چندین ناحیه خودمختار جداگانه EIGRP  ، درصد بسیار زیادی از تبعات منفی مدیریت و نگهداری یك شبكه بزرگ كاهش می یابد. هر ناحیه خود مختار شامل مجموعه ای از روترهای همجوار است كه اطلاعات مسیرها را بین خود به اشتراك گذاشته و با توزیع مجدد آنها زمنیه استفاده از اطلاعات فوق بین نواحی خودمختار جداگانه نیز فراهم می گردد .
استفاده از توزیع مجدد در EIGRP ، بیانگر یك ویژگی جالب دیگر از این پروتكل است . معمولا" AD ( برگرفته شده از  administrative distance ) مسیرهای  EIGRP معادل 90 در نظر گرفته می شود . این موضوع صرفا" برای مسیرهائی كه از آنها به عنوان مسیرهای داخلی EIGRP نام برده می شود صادق می باشد . این گونه مسیرها ، مسیرهائی هستند كه از درون یك ناحیه خودمختار خاص و توسط روترهای EIGRP كه جملگی عضو یك سیستم خود مختار مشابه می باشند، سرچشمه می گیرند .
مسیرهای خارجی EIGRP ، نوع دیگری از مسیرها می باشند كه دارای AD  معادل 170 می باشند كه خیلی هم خوب نیست . این گونه مسیرها ، در جداول مسیر EIGRP بطور دستی و یا توزیع مجدد اتوماتیك قرار می گیرند و شبكه هائی را مشخص می نمایند كه در خارج از سیستم خود مختار EIGRP می باشند  .

 حمایت از VLSMs و خلاصه سازی
EIGRP به  عنوان یكی از پروتكل های روتینگ classless ، از VLSMs حمایت می نماید . حمایت از ویژگی VLSM بسیار حائز اهمیت است چراكه با استفاده از پتانسیل فوق امكان نگهداری فضای آدرس دهی از طریق subnet mask فراهم می گردد ( نظیر استفاده از 30 بیت subnet mask برای شبكه های point-to-point )  .
با توجه به این كه  subnet mask به همراه هر مسیر بهنگام نیز ارسال می گردد ، این امكان برای پروتكل EIGRP فراهم می گردد كه از زیر شبكه های ناپیوسته نیز حمایت نماید . بدین ترتیب ، طراحان شبكه های كامپیوتری در زمان طراحی یك شبكه IP دارای انعطاف بیشتری می باشند .
یك شبكه ناپیوسته دارای دو شبكه classful  است كه از طریق یك شبكه با كلاس متفاوت به یكدیگر متصل شده اند . شكل 1 ، یك شبكه ناپیوسته را نشان می دهد . 

شبكه ناپیوسته
شكل 1 : شبكه ناپیوسته


در شكل فوق دو زیر شبكه به آدرس های 0 . 10 . 16 . 172 و 0 . 20 . 16 . 172 از طریق یك شبكه 0 . 1 . 3 . 10 به یكدیگر متصل شده اند . هر روتر این گونه فكر می كند كه دارای تمامی شبكه كلاس B  با آدرس 0 . 0. 16 . 172 و به صورت پیش فرض است .
EIGRP ، همچنین از ایجاد دستی خلاصه ها بر روی هر روتر EIGRP حمایت می نماید . این كار كاهش اندازه جدول مسیر را به دنبال خواهد داشت  . EIGRP ، بطور اتوماتیك شبكه ها را  در محدوده های  classful  مربوطه  خلاصه می نماید . 

در بخش هشتم به بررسی پروتكل های روتینگ link state نظیر OSPF خواهیم پرداخت


منبع :سایت شرکت سخاروش
نوع مطلب : آموزش، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


مدیر


خداوندا من در کلبه فقیرانه خود چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری. من چون تویی دارم و تو چون خود نداری. پس چون تو را دارم نیازی به غیر ندارم...

آصف رحیمی کشکولی
مطالب اخیر
جستجو

آمار بازدید
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic