www.arksys.ir
*** با هم باشیم تا بتوانیم *** ما کرونا را شکست خواهیم داد***
 
 
در بخش اول به این موضوع اشاره گردید كه علاقه مندان به دریافت مدرك CCNA می بایست توانائی خود را در چهار زمینه زیر افزایش دهند :
 • برنامه ریزی و طراحی شامل :
  - طراحی یك شبكه محلی ساده با استفاده از فناوری سیسكو
  - طراحی یك مدل آدرس دهی IP منطبق بر طرح شبكه
  - انتخاب یك پروتكل روتینگ مناسب
  - طراحی یك ارتباط بین شبكه ای ساده با استفاده از فناوری سیسكو
  - پیاده سازی یك لیست دستیابی منطبق بر نیاز كاربران
  - انتخاب سرویس های WAN منطبق بر نیاز مشتریان
 • پیاده سازی و عملیات
 • اشكال زدائی
 • فناوری

در بخش اول با تمركز بر روی  "برنامه ریزی و طراحی " ، با نحوه طراحی یك شبكه محلی ساده با استفاده از فناوری سیسكو آشنا شدیم . در این بخش ضمن تداوم تمركز خود بر روی " برنامه ریزی و طراحی "،  به بررسی طراحی یك مدل آدرس دهی IP منطبق بر طرح شبكه خواهیم پرداخت .

بخش دوم : طراحی یك مدل آدرس دهی IP منطبق بر طرح شبكه
آدرس IP ، یك شناسه عددی است كه به هر ماشین موجود بر روی یك شبكه IP نسبت داده می شود . آدرس فوق ، مكان خاص یك دستگاه بر روی شبكه را مشخص می نماید . آدرس IP یك آدرس نرم افزاری است ( نه یك آدرس سخت افزاری ) . هر اینترفیس شبكه دارای یك آدرس سخت افزاری نیز می باشد كه از آن به منظور یافتن هاست بر روی یك شبكه محلی استفاده می گردد . آدرس دهی مبتنی بر IP ، امكان مبادله اطلاعات بین هاست موجود در یك شبكه محلی با هاست موجود بر روی شبكه دیگر صرفنظر از نوع شبكه محلی را فراهم می نماید .
در زمان طراحی مدل آدرس دهی IP در یك شبكه ، می بایست به مواردی متعددی توجه شود چراكه با در نظر گرفتن برخی ملاحظات در زمان طراحی ، نگهداری شبكه در مدت زمان حیات آن راحت تر می گردد .
در ادامه به برخی از اصطلاحات اساسی در خصوص سیستم آدرس دهی IP ، سیستم سلسله مراتبی آدرس دهی IP ، كلاس های متفاوت آدرس دهی IP ، آدرس های IP خصوصی ، آدرس های broadcast  و NAT ( برگرفته از  network address translation  )  اشاره خواهیم كرد . 


 اصطلاحات IP

 • بیت ( bit ) : یك بیت شامل یك رقم است . صفر و یا یك

 • بایت ( byte ) : یك بایت بسته به این كه از parity استفاده شده باشد از هفت و یا هشت بیت تشكیل می گردد . در ادامه همواره فرض ما بر این است كه یك بایت از هشت بیت تشكیل شده است .

 • اكتت ( octet ) : یك اكتت از هشت بیت تشكیل می گردد و صرفا" یك عدد هشت بیتی در مبنای دو را نشان می دهد . در ادامه به دفعات از واژه های بایت و اكتت به جای هم استفاده شده است .

 • آدرس شبكه ( Network address ) : از آدرس شبكه به منظور روتینگ و ارسال بسته های اطلاعاتی به یك شبكه راه دور استفاده می شود . آدرس های 0 .  0 . 0  . 10 و  0  . 10  . 168  . 192 نمونه هائی در این زمینه می باشند . 

 • آدرس پخش ( Broadcast address ) : از آدرس های فوق ، برنامه ها و هاست ها جهت ارسال اطلاعات برای تمامی گره های موجود در یك شبكه استفاده می نمایند .
   255  . 255  . 255  . 255  تمامی شبكه ها و تمامی گره ها
   255  . 255  . 16  .  172  تمام subnet و هاست ها بر روی شبكه  0 .  0  . 16 . 172
  255  . 255  . 255  . 10 به تمامی subnet و هاست موجود بر روی شبكه 0 . 0 . 0 . 10
  نمونه هائی از آدرس های broadcast می باشند .

مدل آدرس دهی سلسله مراتبی IP
یك آدرس IP شامل 32 بیت اطلاعات است . این بیت ها به چهار بخش تقسیم می گردند كه به هر بخش  بایت و یا اكتت گفته می شود . هر بایت و اكتت شامل هشت بیت می باشد . برای نمایش یك آدرس IP می توان از روش های متعددی استفاده نمود :

 • دهدهی - جدا شده توسط نقطه  (  56  . 30 . 16 . 172 )

 • باینری یا مبنای دو ( 00111000  .  00011110  .  00010000  .  10101100   )

 • مبنای شانزده  (   AC.10.1E.38 )

تمامی مثال های فوق یك آدرس IP مشابه را نمایش می دهند . در زمان بحث بر روی آدرس دهی IP از مبنای شانزده به میزانی كه از "دهدهی - جدا شده توسط نقطه" و یا باینری  استفاده می شود ، استفاده نمی گردد . در برخی برنامه ها ممكن است از یك آدرس IP  به صورت مبنای شانزده  استفاده گردد . ریجستری ویندوز یك نمونه  مناسب از برنامه هائی  است كه آدرس IP ماشین را به صورت مبنای شانزده ذخیره می نماید .
آدرس سی و دو بیتی IP ، یك آدرس ساختیافته و یا سلسله مراتبی است ( در مقابل آدرس های غیرسلسله مراتبی و flat ) . با این كه می توان از هر نوع مدل آدرس دهی استفاده نمود ، ولی توصیه می گردد  كه از آدرس دهی سلسله مراتبی استفاده شود . ارائه تعداد بسیار زیادی آدرس ، مزیت عمده استفاده از یك مدل آدرس دهی سلسله مراتبی است . با توجه به این كه آدرس IP سی و دو بیتی است و هر بیت می تواند مقدار صفر و یا یك را دارا باشد ،‌ در مجموع دو به توان سی و دو آدرس را خواهیم داشت (  3 / 4 میلیارد و یا 4,294,967,296 ) .
اشكال  مدل آدرس دهی
flat و  علت عدم استفاده از آن برای آدرس دهی IP به روتینگ مربوط می گردد . در صورتی كه هر آدرس منحصربفرد باشد ، تمامی روترهای موجود در اینترنت می بایست آدرس هر ماشین موجود در اینترنت را ذخیره نمایند . این موضوع روتینگ موثر را غیرممكن می سازد حتی اگر صرفا" بخشی از آدرس های موجود استفاده شده باشد .
برای حل این مشكل می توان از مدل آدرسی دهی سلسله مراتبی با دو و یا سه سطح استفاده نمود كه در آن آدرس ها بر اساس شبكه ، هاست ( دو سطح )  و یا شبكه ، زیر شبكه و هاست ( سه سطح )  سازماندهی می شوند .
مدل آدرس دهی سلسله مراتبی ( با دو و یا سه سطح ) را می توان با یك شماره تلفن مقایسه نمود . در یك شماره تلفن ، بخش اول مربوط به كد شهر است . بخش دوم مربوط به یك ناحیه محلی در شهر مورد نظر است و بخش نهائی شماره مشترك است . آدرس های IP از یك ساختار لایه ای مشابه استفاده می نمایند . در مقابل این كه تمامی سی و دو بیت به عنوان یك شناسه منحصربفرد در نظر گرفته شود ( نظیر مدل آدرس دهی flat ) ، بخشی از آدرس ، شامل آدرس شبكه و سایر بخش ها به عنوان زیرشبكه و یا هاست ( سه سطح ) و یا صرفا" آدرس هاست ( دو سطح )  در نظر گرفته می شود .

آدرس دهی شبكه
آدرس شبكه كه به آن شماره شبكه نیز گفته می شود ، بطور منحصربفرد هر شبكه را مشخص می نماید . آدرس شبكه هر ماشین موجود بر روی یك شبكه مشابه ، به عنوان بخشی از آدرس IP آن در نظر گرفته می شود . در آدرس IP:172.16.30.56 ، اعداد 16 . 172 آدرس شبكه را مشخص می نماید .
آدرس گره بطور منحصربفرد  هر ماشین موجود بر روی یك شبكه را  مشخص می نماید. آدرس گره  می بایست منحصربفرد باشد چراكه این آدرس یك ماشین خاص موجود بر روی یك شبكه را شناسائی می نماید  . به عدد فوق ( آدرس گره )  به عنوان یك آدرس هاست مراجعه می گردد . در نمونه آدرس IP:172.16.30.56 ، اعداد 56 . 30 آدرس گره را مشخص می نماید .
طراحان اینترنت ، با توجه به اندازه شبكه تصمیم به ایجاد كلاس های مختلف شبكه نموده اند:

 • برای تعداد شبكه های اندكی  كه گره های فراوانی را شامل می شوند، كلاس A در نظر گرفته شده است.

 • برای تعداد شبكه های زیادی  كه دارای گره های كمتری می باشند ،  كلاس C در نظر گرفته شده است .

 • برای شبكه های بین شبكه های بسیار بزرگ و بسیار كوچك ، كلاس B در نظر گرفته شده است .

تقسیم یك آدرس IP به  آدرس یك شبكه و گره ( هاست ) توسط كلاس استفاده شده در شبكه مشخص می گردد . شكل زیر كلاس های مختلف شبكه را نشان م‍ی دهد :شكل یك :  كلاس های مختلف شبكه

برای اطمینان از روتینگ موثر ، طراحان اینترنت یك قانون را برای بخش بیت های آغازین آدرس هر یك از  كلاس های مختلف شبكه تعریف كرده اند . مثلا" ، با توجه به این كه یك روتر می داند كه  آدرس های شبكه كلاس A  همواره با صفر شروع می شوند ، وی می تواند صرفا" پس از خواندن اولین بیت آدرس مورد نظر  با سرعت قابل قبول یك بسته اطلاعاتی را به مقصد مورد نظر هدایت نماید . این موضوع نكته مهم در خصوص مدل تعریف شده و وجه تمایز بین آدرس های كلاس A ، كلاس B و كلاس C می باشد .
در ادامه به بررسی كلاس های مختلف شبكه خواهیم پرداخت .

كلاس A

 •  در یك آدرس شبكه كلاس A ، اولین بایت به آدرس شبكه اختصاص یافته است و سه بایت باقیمانده برای آدرس گره ها در نظر گرفته شده است .  فرمت كلاس A به صورت  network.node.node.node می باشد . به عنوان مثال در آدرس IP:  49.22.102.70 ، عدد 49 آدرس شبكه و 70 . 102  . 22 آدرس گره را مشخص می نماید . هر ماشین موجود بر روی این شبكه خاص می بایست دارای آدرس شبكه 49 باشد .

 • طول آدرس های شبكه كلاس A صرفا" یك بایت است. بیت اول این بایت رزو شده  و از هفت بیت باقیمانده برای آدرس دهی استفاده می گردد  . بدین ترتیب ،  حداكثر 128 شبكه كلاس A را  می توان ایجاد نمود ( دو به توان هفت ) .

 • اولین بیت مربوط به اولین بایت در یك آدرس شبكه كلاس A می بایست همواره صفر باشد.  این بدان معنی است كه یك آدرس كلاس A می بایست بین صفر و 127 باشد . با توجه به این كه در آدرس های كلاس A صرفا" یك بایت برای آدرس شبكه در نظر گرفته می شود در صورتی كه این آدرس را با توجه به محدودیت اشاره شده ( مقدار صفر اولین بیت در بایت مربوطه ) به صورت 0xxxxxxx  در نظر بگیریم و در ابتدا تمامی هفت بیت باقیمانده را صفر (00000000) و در مرتبه دوم یك  ( 01111111) در نظر بگیریم ، محدوده آدرس های شبكه كلاس A مشخص می گردد ( بین صفر تا 127 ) .

 • آدرس شبكه تمام صفر ( 0000  0000 ) ، برای مسیر پیش فرض رزو شده می باشد . همچنین آدرس 127 برای اشكال زدائی رزو شده است و نمی توان از آن استفاده نمود . بدین ترتیب ، تعداد واقعی آدرس های شبكه كلاس A  معادل 126 می باشد ( 126  = 2  -  128 ) .

 • هر آدرس كلاس A دارای سه بایت ( 24 بیت ) برای آدرس دهی یك ماشین در شبكه است . این بدان معنی است كه به تعداد دو به توان 24 ( معادل 16,777,216 ) آدرس وجود خواهد داشت كه بطور منحصربفرد برای آدرس دهی گره ها در هر شبكه كلاس A استفاده می شود  . با توجه به این كه آدرس های گره تمام صفر و تمام یك رزو شده می باشند تعداد واقعی گره ها برای یك شبكه كلاس A معادل 16,777,214 ( دو به توان 24 منهای دو )  می‌باشد.  بدین ترتیب می توان تعداد بسیار فراوانی هاست را بر روی یك سگمنت شبكه آدرس دهی و استفاده نمود .

برای استخراج محدوده آدرس های معتبر هاست ها در یك شبكه كلاس A می توان از روش زیر استفاده نمود :

 • در صورت صفر كردن تمامی بیت های مربوط به هاست ( سه بایت ) ، آدرس شبكه مشخص می گردد :
   0 . 0 . 0 . 10

 • در صورت یك كردن تمامی بیت های مربوط به هاست ( سه بایت ) ، آدرس broadcast مشخص می گردد :
   255 . 255 . 255 . 10

هاست های معتبر ، اعداد  بین آدرس شبكه و آدرس broadcast می باشند .
( در مثال فوق از  1 . 0 . 0 . 10 تا 254 . 255 . 255 . 10 ) . بخاطر داشته باشید در مواردی كه سعی در یافتن آدرس های معتبر هاست می نمائید ، بیت های هاست نمی توانند تمام صفر و یا تمام یك باشند .

كلاس B

 • در یك آدرس شبكه كلاس B ، دو بایت اول اختصاص به آدرس شبكه دارد و از دو بایت باقیمانده برای آدرس دهی گره استفاده می گردد. فرمت آدرس های كلاس B به صورت  : network.network.node.node می باشد .  به عنوان نمونه آدرس IP : 172.16.30.56 ، آدرس شبكه 16 . 172 و آدرس گره 56 . 30 است .

 • اولین بیت مربوط به اولین بایت می بایست همواره مقدار یك و دومین بیت همواره مقدار صفر را داشته باشد . در صورتی كه سایر بیت های باقیمانده در بایت اول  را صفر (10000000) و یا یك ( 10111111 ) در نظر بگیریم محدوده شبكه های كلاس  B مشخص می گردد .(بین 128 تا 191 ) .

 • برای آدرس شبكه دو بایت در نظر گرفته شده است . بدین ترتیب ، دو به توان 16 عدد شناسه منحصربفرد برای آدرس دهی شبكه وجود خواهد داشت ولی با توجه به این كه تمامی آدرس های شبكه كلاس B می بایست با 1 و صفر شروع شوند ( دو بیت رزو شده ) ، برای آدرس دهی شبكه از  14 بیت باقیمانده استفاده خواهد شد . بنابراین در نهایت دو به توان 14 شناسه منحصر بفرد  (16,384) برای آدرس دهی شبكه های كلاس B وجود خواهد داشت .

 • در آدرس های كلاس B از دو بایت برای آدرس دهی گره ها استفاده می شود . این بدان معنی است كه به تعداد دو به توان 16 منهای دو ( تمام صفر و تمام یك ) یعنی معادل  65,534 گره را می توان برای هر شبكه كلاس B آدرس دهی نمود .

برای استخراج محدوده آدرس های معتبر هاست ها  در یك شبكه كلاس B می توان از روش زیر استفاده نمود :

 • در صورت صفر كردن تمامی بیت های مربوط به هاست ( دو بایت ) ، آدرس شبكه مشخص می گردد :
   0 . 0 . 16 . 172

 • در صورت یك كردن تمامی بیت های مربوط به هاست ( دو بایت ) ، آدرس broadcast مشخص می گردد :
   255 . 255 . 16 . 172

هاست های معتبر، اعداد بین آدرس شبكه و آدرس broadcast می باشند.
( در مثال فوق از  1 . 0 . 16 . 172  تا 254 . 255 . 16 . 172 ) 

كلاس C

 • سه بایت اول آدرس های كلاس C به بخش آدرس شبكه و صرفا" یك بایت باقیمانده به آدرس گره اختصاص می یابد . فرمت آدرس های كلاس C به صورت : network.network.network.node   است . به عنوان نمونه در آدرس IP:192.168.100.102 ، آدرس شبكه  100 . 168 . 192 و آدرس گره 102 می باشد.

 • در شبكه های كلاس C ، دو بیت اولین اكتت یك و سومین بیت همواره صفر است (110) . برای مشخص كردن محدوده آدرس های شبكه كلاس C پس از دنبال نمودن فرآیندی مشابه با آنچه كه در مورد كلاس A و B اشاره گردید می توان محدوده شبكه های كلاس C را بدست آورد ( بین 192 تا 223 ) . بنابراین در صورت مشاهده  یك آدرس IP  كه شروع آن با  192 تا 223 است ، مشخص می گردد كه  آدرس  فوق یك آدرس IP كلاس C می باشد .

 • در یك آدرس شبكه كلاس C ، سه بیت اول بایت اول 110 می باشد . بدین ترتیب می توان با انجام محاسباتی ساده تعداد شبكه دردسترس كلاس C را مشخص نمود . 3 بایت  ( و یا 24 بیت )  منهای سه بخش رزو شده  ، 21 بیت جهت آدرس دهی را ارائه می نماید كه به كمك آنها می توان  به تعداد 2 به توان 21 و یا   2,097,152 شبكه كلاس C را ایجاد نمود .

 • هر شبكه منحصربفرد كلاس C از یك بایت برای آدرس دهی گره ها استفاده می نماید . بدین ترتیب به تعداد دو به توان 8 و یا 256 منهای دو آدرس رزو شده ( تمام صفر و یا تمام یك )  را می توان برای هر شبكه كلاس C آدرس دهی نمود ( 254 گره) .

برای استخراج محدوده آدرس های معتبر هاست ها در یك شبكه كلاس C می توان از روش زیر استفاده نمود : 

 • در صورت صفر كردن تمامی بیت های مربوط به هاست ( یك بایت ) ، آدرس شبكه مشخص می گردد :
   0 . 100 . 168 . 192

 • در صورت یك كردن تمامی بیت های مربوط به هاست ( یك بایت ) ، آدرس broadcast مشخص می گردد :
   255 . 100 . 168 . 192

هاست های معتبر ، اعداد بین آدرس شبكه و آدرس broadcast می باشند .
( در مثال فوق از  1 . 100 . 168 . 192  تا 254 . 100 . 168 . 192 ) .

كلاس های D و E
آدرس های بین 224 و 255 برای شبكه های كلاس  D و E  رزو شده اند . از كلاس D ( بین 224 تا 239 ) برای آدرس های multicast و از كلاس E ( بین 240 تا 255 ) برای اهداف علمی و تحقیقاتی استفاده می گردد . 
با توجه به طولانی شدن این بخش اجازه دهید ادامه بحث را در بخش بعدی دنبال نمائیم .


منبع :سایت شرکت سخاروش

نوع مطلب : آموزش، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


مدیر


خداوندا من در کلبه فقیرانه خود چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری. من چون تویی دارم و تو چون خود نداری. پس چون تو را دارم نیازی به غیر ندارم...

آصف رحیمی کشکولی
مطالب اخیر
جستجو

آمار بازدید
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic